12 Apr 2014
11:30 am - 1:00 pm
Manoel Theatre Foyer
taht-il-kpiepel

taht il-kpiepel t’ghajnejja

Il-ktieb il-gdid ta’ Maria Grech Ganado.

bil-kappell li ghandi nsellimlek

izd’int, ghax tifli l-kappell,

ma tindunax bit-tislima…

Is-Sibt, 12 ta’ April, 2014 fil-11.30 ta’ filghodu fil-foyer tat-Teatru Manoel, il-Belt Valletta

Loading Map....